Oplevering van uw huis volgens afspraak door BouwCheck

Bij het opleveren van uw huis dienen eventuele tekortkomingen nauwkeurig te worden vastgesteld en genoteerd. Dit stelt de opdrachtgever of aannemer in staat gebreken snel op te lossen en zorgt ervoor dat u als koper eventuele problemen voorkomt. BouwCheck uit Zwijndrecht kan zowel de opleveringskeuring als de voorschouw deskundig voor u uitvoeren.

Oplevering/voorschouw

Een opleveringskeuring (OK) van de door u gekochte woning geeft u zekerheid over het vaststellen van eventuele tekortkomingen. Dit kan door middel van het inhuren van deskundige hulp van ons onafhankelijk bouwkundig adviesbureau, waarbij zorgvuldig door onze bouwkundige wordt geregistreerd welke punten (nog) niet in orde zijn.

Het komt nogal eens voor dat:

a) De aannemer de tekortkomingen bagatelliseert;
b) De bouwer is afgeweken van de technische omschrijving;
c) U als koper de woning vaak door een roze bril ziet.

Hierdoor ziet u de tekortkomingen niet. Het is een bewezen feit dat gemiddeld circa 15 à 20 tekortkomingen worden geconstateerd. Dit zijn veelal kleine gebreken, maar ook grote tekortkomingen komen voor. Indien u van mening bent dat er is afgeweken van de technische omschrijving, is het verstandig de onderliggende stukken bij de oplevering bij u te hebben.

Het is heel belangrijk dat alle tekortkomingen tijdens de opleveringskeuring worden vermeld. Indien er punten tijdens deze opleveringskeuring over het hoofd worden gezien, dan kunt u daar als koper mogelijk problemen mee krijgen, aangezien de opdrachtgever c.q. aannemer deze punten vaak niet meer wil erkennen en er niets (meer) aan wil doen.

Kopers gaan er vaak van uit dat er nog een tweede oplevering volgt (vanwege de vaak gebezigde term ‘eerste oplevering’). Dit is echter een wijdverbreid misverstand; er is helemaal geen tweede oplevering. Drie maanden na de oplevering is er slechts een controle of de tekortkomingen bij de oplevering correct zijn verholpen. Houd werkzaamheden van de aannemer goed in de gaten en reageer (schriftelijk) op tijd, omdat de tekortkomingen binnen de afgesproken tijd correct moeten zijn afgewikkeld.

Door onze onafhankelijke bouwkundige wordt de te keuren woning grondig onderzocht op bouwkundige en technische staat en mogelijke gebreken hieraan. Dit gebeurt op basis van een visuele inspectie op een aantal essentiële punten. Dit handgeschreven rapport wordt de volgende werkdag schriftelijk aan u bevestigd. Het geeft een gedegen beeld van de staat van de zojuist opgeleverde woning.

Een voorschouwkeuring (VK) is in principe hetzelfde als een opleveringskeuring. Het verschil is dat deze keuring echter meestal één tot anderhalve week voor de officiële oplevering gebeurt. In dat geval is de woning vaak nog niet geheel klaar en dienen er wellicht nog kleine punten aan het pand te gebeuren.

Aangezien deze keuring niet verplicht is, hoeft er nog niets ondertekend te worden tijdens de voorschouw. Doel is om diverse punten te noteren die in uw ogen niet correct zijn en als het ware met de ‘grove kam’ door het pand heen te gaan, zodat de aannemer er direct mee aan de slag kan om bij de officiële oplevering minder punten te hoeven noteren.

telefoonVoor een grondige opleveringskeuring kunt u contact opnemen via

078 – 619 04 60

BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV

Land van Waas 10
3332 GE   Zwijndrecht
tel: 078 – 619 04 60
e-mail: info@bouwcheck.nl

Bouwcheck-logo
KvKnr: 57612803
BTW-nr: NL8526.57.870.B01
Algemene voorwaarden
Privacybeleid